ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان همدان ، درجلسه رییس هیات اسکواش استان با دکتر صیدایی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان بر توجه و تقویت ورزش اسکواش در استان همدان و ارتقاء جایگاه هیات استان در سطح کشور تاکید شد .
دکتر صیدایی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،ورزش را از یکی از مسائل مهم کشور عنوان کرد و گفت :بر اساس نیازهاوظرفیت های قانونی از ورزش استان در سال های گذشته حمایت کردیم و درسال جاری بر اساس اولویت ها و نظرات کارشناسان ، درجهت  اتمام و اجرای پروژه های ورزشی کمک خواهیم کرد.که یکی از این پروژه ها احداث ساخت کورت جدید در استان می باشد.
 در جلسه دیگری  رییس هیات اسکواش استان همدان با مهندس جهانشیر مدیرکل ورزش وجوانان استان همدان موضوع راه اندازی کورت جدید اسکواش در سال جاری به عنوان اولویت اصلی هیات اسکواش استان مورد بحث و بررسی  قرارگرفت و مدیرکل ورزش وجوانان استان بر اختصاص زمین جهت ایجاد کورت تخصصی اسکواش در شهر همدان و کمک به راه اندازی آن موافقت کرد .
محسن جهانشیر در این جلسه گفت :حمایت از هیات های ورزشی در اولویت است و هیات اسکواش را در اجرای برنامه های خوب جدیدی که شروع کرده حمایت می کنیم .
ربانی مهر رییس هیات اسکواش استان در همین زمینه گفت : در دوماه اخیر اقدامات خوبی را در جهت اراتقاء جایگاه ورزش اسکواش در استان همدان شروع کردیم و با راه اندازی کورت جدید اسکواش در همدان در سال جاری  اقدام اساسی و ماندگاری در حوزه ورزش اسکواش در استان همدان انجام خواهدشد .
در این جلسه خانم زندی نایب رییس بانوان هیات و آقای محمودی دبیر هیات حضور  نیز داشتند.

برچسب ها :