ویژه های خبری

هيئت اسکواش استان قزوين در نظر دارد با شعار "در خانه مي مانيم و ورزش ميکنيم" با محوريت کرونا را شکست خواهيم داد و در راستاي آشنايي و توسعه اسکواش در سطح جامعه مسابقات مجازي پاسخگويي به سوالات اسکواشي را در سطح کشوري برگزار نماید. شرکت کنندگان در مرحله اول مسابقه اطلاعات اسکواشي کافي است به آدرس اينترنتي https://www.digisurvey.net/answers?sid=srOa7rjq6QL180yAQ87NYA== مراجعه نموده و در ظرف يک دقيقه به ده سوال اسکواشي پاسخ دهند. لينک آزمون از ساعت 17روز چهارشنبه 27/1/99 آغاز بکار و به مدت 24 ساعت فعال خواهد بود .

برچسب ها :