ویژه های خبری

نا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش در ادامه سياست هاي حمايتي هماهنگ با فدراسيون توسط موسسه فرهنگي هنري مهرسان ، اينبار با تماس مجازي  ويديو کنفرانس  مهندس رفيعيان مديرعامل موسسه مهرسان  و خانم دکتر حنيفي سرپرست باشگاه مهرسان و فاطمه سادات حيدري مربي تيم اسکواش بانوان مهرسان  در تماس با رييس فدراسيون کشورمان در خصوص گسترده تر شدن  چتر حمايتي مهرسان در به خدمت گرفتن و اضافه  کردن تعدادي ديگر  از بازيکنان برتر از بين بيست بازيکن صدر رنکينگ  بانوان کشور   به توافق دست يافتند.
طبق توافقات صورت گرفته مقرر شد به محض اعلام وزارت ورزش مبني بر  صدور مجوز  شروع فعاليت هاي ورزشي، مسابقه انتخابي   دررده هاي سني  ۱۹ -۱۷ و ۱۵-۱۳ و بزرگسالان از هر رده ۵ ورزشکار با رنکينگ صدر جدولي  از کل کشور طي مسابقه انتخابي که  در تهران برگزار مي‌شود دعوت شده و از هر کدام از اين سه رده يک نفر گزينش و  تحت حمايت موسسه مذکور قرار گيرند.
رييس فدراسيون کشورمان  اظهار داشت اقدام مهرسان  موجي از برانگيختگي را در بانوان ورزشکار  اسکواش کشورمان برمي انگيزدو‌باعث نشاط و انگيزه در ورزشکاران مي شود.