ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ،مهندس فرهاد تميز  نخستين سرپرست دبيري انجمن پدل کشورمان  با مسعودسليماني رييس و بابک فقير نايب رييس فدراسيون اسکواش به جهت آشنايي با ماموريت خود ملاقات کرد،
و اساسنامه انجمن را دريافت و مفاد آن براي شروع فعاليت وي تشريح شد.
تميز موظف شد با  برقراري ارتباط مستمر و اثربخش با مسولان و دست اندرکاران و مخاطبان پدل در سطح کشور با بهره گيري از ظرفيت هاي بخش  هاي خصوصي و دولتي و تلاش در زمينه هاي درآمدزايي در راستاي توسعه و گسترش پدل در ايران بازويي مطمئن براي رييس انجمن پدل باشد