ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومی فدراسیون به نقل از امور بین الملل فدراسیون، طی مذاکرات رییس فدراسیون اسکواش و رییس انجمن پدل با رییس کمیته آموزش فدراسیون جهانی  طبق توافقات اولیه مقرر شد در تابستان سال امسال یک دوره بین المللی مربی گری پدل  زیر نظر مستقیم کمیته  آموزش فدراسیون جهانی پدل در ایران برگزار گردد.
این دوره زیر نظر مستقیم  فدراسیون جهانی و با حضور مدرس رسمی جهانی  برگزار خواهد شد ، در این راستا مدیر امور بین الملل فدراسیون و رییس کمیته آموزش فدراسیون  و آموزش انجمن پدل مامور
پی گیری میزبانی این دوره در ایران شد ، گفتنی است فدراسیون حهانی پدل در زمان مسولیت دنیل پتی رییس سابقا این فدراسیون کلیه دوره های آموزشی را به باشگاه های اسپانیا محول کرده بود که با مدرسینی که در باسگاه های پدل فعال هستند این دوره ها را در کشورهای مختلف برگزار نمایند که پدل کشورمان قبلا یکدوره را با دو مدرس جهانی پدل برگزار کرده بود و تعدادی از شرکت کنندگان موفق به کسب نمره قبولی در آن دوره شدند که در کشور هم اکنون فعال هستند اما با روی کار آمدن لوییجی به عنوان رییس جدید فدراسیون جهانی پدل کمیتت آموزش این فدراسیون تشکیل و ماموریت پیدا کرد که س فصل های دوره های مربی گری را تبیین و نسبت به صدور مجوز های دوره های آموزشی بصورت  یکپارچه  و مستقیم اقدام نماید که انجمن پدل کشورمان با توجه  حضور فعال نماینده ایران در اجلاس جهانی ۲۰۱۹ در اسپانیا و درخواست دوره با پی گیری های انجمن به اختمال زیاد نخستین کشوری باشد که این دوره بین المللی را مجوز برگزاری خواهد گرفت.

برچسب ها :