ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با تاييد وزارت ورزش و جوانان و هماهنگي با معاونت امور بانوان وزارت متبوع با صدور حکم نايب رييسي شهناز شهربانيان توسط رييس فدراسيون اسکواش موافقت شد.از اين روز دکتر شهناز شهربانيان با حکم مسعود سليماني رسما به عنوان نايب رييس فدراسيون اسکواش در امور بانوان منصوب شد وي داراي مدرک پسا دکتري از دانشگاه مک گيل کانادا و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس است و پس از دکتر الهام شيرزاد به عنوان نايب رييس رشته امور بانوان فدراسيون را در سه ورزش اسکواش و راکتبال و پدل را بدست مي گيرد.

گفتني است رييس فدراسيون کشورمان دکتر شيرزاد را به عنوان مشاور عالي فدراسيون در امور بانوان را در کنار خود خواهد داشت.