ویژه های خبری

ین روزها بیشتر کشورهای دنیا درگیر رفع ویروس کرونا هستند  این بیماری، نگرانی هایی را به وجود آورده و متخصصان به افراد توصیه می کنند تا حد امکان در خانه بمانند. با اینکه چنین کاری خطر ابتلا را کاهش می دهد، بازیکنان اسکواش کار گیلانی در اقدامی خلاقانه با انتشار عکس های خود و نشر پیام در خانه می مانیم حمایت خود را جهت نابودی این ویروس 
و بازکشت به روزهای شاد و ورزشی اعلام داشتند 

برچسب ها :