ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمو مي فدراسيون اسکواش در پي تاييد وزارت ورزش و جوانان و موافقت سرکار خانم دکتر فرهادي زاد معاون ورزش بانوان وزارت ورزش ، حکم نايب رييسي سرکار خانم دکتر شهناز شهربانيان امروز با حضور وي در فدراسيون توسط رييس فدراسيون به وي اهدا شد، مسعود سليماني ضمن تبريک به نامبرده در مسوليت خطيري که در سه ورزش راکتي تحت پوشش فدراسيون بر عهده گرفته است ، اظهار داشت که رجا واثق دارد شهربانيان همچون دکتر الهام شيرزاد که هم اکنون به عنوان مشاور رييس در امور بانوان ادامه همکاري مي دهد در حوزه بانوان با برقراري ارتباطي عاطفي منشا خدمات ارزشمندي خواهد شدکه فدراسيون را با کمترين حواشي در رسيدن به چشم انداز ترسيمي هدايت خواهد کرد.

در زمان اهداي حکم نايب رييسي آقايان بابک فقير نايب رييس فدراسيون و مسعود قره ضياالديني سرمربي تيم ملي حضور داشتند و براي وي آرزوي توفيقات روزافزون کردند.

برچسب ها :