ویژه های خبری

بنا به گزارش سازمان ليگ به رياست مجيد جليلي قاضي زاده ، طبق بررسي هاي صورت گرفته از موارد مشابه داخل و خارج در خصوص برگزاري ليگ ها در شرايط وجود کوييد 19 ، کليه مسابقات ليگ هاي برتر و دسته يک اسکواش هفته سوم و پاياني بصورت تجميع با تاييد رييس فدراسيون در دهه سوم تيرماه سال جاري برگزار مي شود.

جليلي اظهار داشت نحوه برگزاري و شرايط برگزاري و جزييات مرتبط با ليگ طبق سياست هاي دولت و وزارت ورزش در خرداد ماه تصميم گيري و ابلاغ مي شود.

برچسب ها :