ویژه های خبری

طبق اعلام وزارت ورزش و جوانان با درخواست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی برشیوع ویروس کرونا و نیازبیماران به خون ، بدینوسیله از کلیه اعضای فدراسیون اسکواش دعوت می شود تا با حضور در پایگاه های انتقال خون علاوه بر اهدای خون و اقدامات مناسب تبلیغی و رسانه ای نسبت به تشویق دیگر آحاد جامعه برای این امر خدا پسندانه در ماه مبارک رمضان اقدام گردد. 

لینک نشانی مراکز انتقال خون کشور