ویژه های خبری

اين مسابقات توسط هيئت اسکواش استان قزوين از بيست و پنجم ارديبهشت ماه تا پنجم فروردين ماه بمنظور ترغيب ورزشکاران به انجام فعاليت هاي بدني در منزل ( در ايام شيوع ويروس کرونا ) و حمايت از شعار در خانه بمانيم  آغاز شد و پس از بارگزاري کليپ ها ارسال شده در صفحه اینستاگرامی اين هيئت با توجه به تعداد لايک هاي (پسنديده شدن ) موجود در هر کليپ در مدت زمان معيين شده نفرات اول تا سوم مشخص شدند .

در اين مسابقات رسپينا اعظمي ، پروشات اعظمي ، و ياس کرمي هرسه از استان کرمانشاه مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .

برچسب ها :