ویژه های خبری

نا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، با هماهنگي صورت گرفته توسط  مهندس حسين رفيعيان عضو فعال هيات رييسه فدراسيون و مديرعامل موسسه  مهرسان ، ملاقات رييس فدراسيون و نايب رييس فدراسيون را با مدير کل پشتيباني و رفاهي  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را فراهم شد .
اين ديدار که در محل ساختمان اين وزارتخانه با حضور مهندس سيفي مديرکل پشتيباني ، رفاهي و خدمات فني وزارت متبوع و دکتر مشايخ مسول ورزش وزارت ارشاد در بهارستان برگزار شد ، ابتدا مسعود سليماني ربيس فدراسيون مراتب قدرداني خود را از اختصاص وقت توسط آقاي مهندس سيفي  ابراز نمود و خواهان مشارکت في مابين وزارت و فدراسيون در  راستاي ظرفيت هاي طرفين نمود که  با تشريح  حوزه هاي همکاري توسط مهندس رفيعيان  و مهندس بابک فقير مورد موافقت ايشان قرار گرفت  که   ماموريت تدوين تفاهم نامه پيشنهادي  بر عهده نايب رييس فدراسيون و  سرخه مسول کميته فرهنگي فدراسيون و مدير ورزش وزارت ارشاد گذاشته شد
در اين نشست که ساعاتي به درازا کشيد   مهندس رفيعيان  مديرعامل موسسه مهرسان  اظهار داشت در تفاهم نامه قيد شود در صورت دراختيار گذاري فضاي ورزشي از سوي وزارت ارشاد ، مهرسان درخصوص احداث مجموعه اسکواش اقدام مي کند تا هم در اختيار باشگاه مهرسان و هم کارکنان و مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بتوانند با ورزش اسکواش از نزديک آشنا شوند.