ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با اعلام وزارت ورزش و جوانان مبني بر آغاز فعاليت هاي تقويمي سال 1399 از تيرماه سالجاري ، فدراسيون اسکواش تقويم ورزشي خود را بروزرساني و به وزارت ورزش تحويل داد. کليه رويدادها از تيرماه بتدريج آغاز شده و هر چه به پايان سال جاري مي رود فشرده تر مي شود ، اين تقويم از شنبه در بخش اسناد سايت فدراسيون اسکواش قابل رويت است.

برچسب ها :