ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، فاطمه سادات حيدري و پرند دولتي زاده سرمربي و مربي کادر فني تيم هاي ملي بانوان امروز با حضور در فدراسيون با رييس و نايب رييس فدراسيون ديدار و گفت و گو کردند.در اين نشست مربيان از فدراسيون براي آغاز فعاليت هاي ملي کسب تکليف کردند تا بر اساس سياست هاي فدراسيون برنامه هاي ملي و باشگاهي در حوزه بانوان برنامه های تقويمي خود را تبيين نمايند. رييس فدراسيون ضمن تقدير از حوزه بانوان که در دوران وجود ویروس بيماري زا از اينکه کادر ملي دورادور و بصورت مجازي ملي پوشان را رصد کرده و راهنمايي براي حفظ انگيزه و آمادگي داده اند تقدير کرد و اظهار داشت فدراسيون تابع مقررات ابلاغي وزارت ورزش است که به محض اعلام شروع فعاليت هاي فيزيکي در اسکواش موارد را منتقل مي نمايد و مقرر شد با حضور نايب رييس بانوان فدراسيون برنامه هاي آينده بانوان بررسي و تاييد گردد.