ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، مسعود سليماني رييس فدراسيون به همراه بشيري رييس کميته پدل کشورمان رايزني گسترده اي را براي کسب مجوز فعاليت در ورزش پدل را با رعايت پروتکل هاي بهداشتي از طريق معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي آغاز کردند ، اين پي گيري ها که توسط اميرهوشنگ گلرخ در دستور کار انجمن قرار گرفته است اميد زيادي وجود دارد تا با پي گيري هاي صورت گرفته و ذکر دلايل منطقي بتوان مجوز فعاليت را در هفته جاري از وزارت ورزش دريافت نمود.