ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با توجه به شرايطي که جهان امروز با ويروسي بيماري زا گرفتار شده است و در اين شرايط بايد فعاليت هاي رسانه هاي اجتماعي را توسعه داد و فعاليت هاي ورزشي را به تعطيلي نکشانيم به همين دليل به مسول روابط عمومي فدراسيون و مسول رسانه اجتماعي فدراسيون و کارشناس خبره فدراسيون دستور راه اندازي برنامه اي پرمحتوا و قابل استناد و قابل استفاده براي مخاطبين و سلايق گوناگون علاقمندان به ورزش هاي اسکواش و راکتبال و پدل در حوزه داخل و خارج را صادر کرد.اين برنامه پس از عيد سعيد فطر فعاليت خود را با مسوليت آقايان بشيري و ضياالديني و خانم قدومي زاده شروع مي کند.اين در حالي است که فدراسيون از فعاليت هاي بخش خصوصي در صفحات اجتماعي مجازي حمايت خود را با مد نظر داشتن مديريت کنترل و نظارت و هدايت در محتوا و نحوه اجرا توسط مسولان برنامه هاي زنده اينستاگرامي اعلام کرده است.