ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، در پي موافقت فدراسيون مبني بر برگزاري مجمع انتخابات رييس هيات اسکواش استان تهران که ساعت ده صبح سه شنبه هفته جاري 30 اردي بهشت در محل اداره کل استان تهران با 7 کانديدا برگزار مي شود ، مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان طي نامه اي رياست مجمع را به رضا گلمحمدي مديرکل استان تهران تفويض کرد و نمايندگان خود را بترتيب نايب رييس و دبير فدراسيون را جهت حضور در مجمع معرفي کرد.

اميد است با پايان انتخابات و شناخت هيات از رييس انتخاب شده ، تهران بتواند با قوت سياست هاي ابلاغي فدراسيون را در سطح پايتخت اجرايي نمايد.