ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، مسابقات انتخابي گزينش سه ورزشکار برنر. بانوان  و جذب آنان توسط باشگاه اسکواش مهرسان در تاريخ هاي  پنجشنبه و جمعه ۵ و ۶ تيرماه سالجاري در باشگاه اسکواش انقلاب برگزار مي شود.
بازيکناني که در زمان مقرر  از طريق ايميل باشگاه ياد شده اقدام به ثبت نام کرده اند حق استفاده از اين فرصت درخشان و حضور در انتخابي را دارند.
بازيکنان مي توانند اسامي خود را در خبر قبلي اطلاعيه باشگاه مهرسان که در سايت رسمي فدراسيون آمده است را رويت نمايند باضافه بازیکنانی که در تمدید دوره ثبت نام در ایمیل باشگاه مهرسان مراحل ثبت نام خود را کامل کرده باشند کما اينکه اسامي کامل بازیکنان به هيات هاي استاني هم يکشنبه 11 خرداد ارسال مي شود .