ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش فرمانده سابق يگان ويژه نيروي انتظامي و معاونت حال حاضر سردار اشتري فرمانده نيروي انتظامي در امور آموزش  در نشست مشترک رييس فدراسيون کشورمان با وي اظهار داشت از اينکه با پي گيري هاي صورت گرفته پاي ورزش اسکواش و دو رشته تحت پوشش فدراسيون اسکواش به نيروي انتظامي باز شد خرسندم و با ويژگي هايي که از اين ورزش به اينجانب منتقل شد آن را براي همه نيروي هايي که در ناجا فعاليت مي کنند لازم و ضروري ميدانم و با انتخاب درست و با مطالعه نخستين رييس هيات اسکواش ناجا بزودي شاهد گسترش اين ورزش در گستره نيروي انتظامي خواهيم بود .وي در ادامه اعلام نمود براي تحقق اين راهبرد از هيچ کوششي فروگذار نخواهيم بود .