ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با توجه به اعلام دفتر پايگاه هاي قهرماني و استعداديابي وزارت ورزش مبني بر اينکه فعاليت هاي استعداديابي فدراسيون اسکواش در بين 9 فدراسيون برتر اين فدراسيون ها قرار دارد رييس فدراسيون کشورمان از عليرضا ناظم رييس و حسن پور دبير کميته استعداديابي و تلاش هاي مسولان قبلي استعداديابي طي دوران گذشته قدرداني نمود.