ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش در پي برگزاري مجمع انتخابات رييس هيات اسکواش استان لرستان با حضور ۴ کانديدا با راي اعتماد مجمع و با ميزان راي ۹ بر ۴ منصور داودي نژاد برنده انتخابات لرستان شد  و پس از وي صالحي ديگر کانديداي استان ۴ راي از مجمع را از آن خود نمود، اين مجمع که به رياست مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان و همراهي نايب رييس فدراسيون و رييس هيات اسکواش استان تهران در خرم اباد برکزار شد سايماني اعلام داشت از هيچکدام از اهالي فني اسکواش در تمام سال هايي که در جايگاههاي مختلف هيات مسوليت داشتيد بدليل اينکه فدراسيون بيستر از شما نسبت به وضعيثيت اسکواش استانتان بيشتر از خودتان دغدغه داشت رضايت ندارم وگرنه تاکنون  مجموعه اسکواش استان را که با کم توجهي  مسولان  و دست اندکاران عمران وقت  اداره ورزش دور از استاندارد افتتاح کرديد اين شرايط فعلي را نداشت که امکان هيچ برنانه اي در ان وجود ندارد
مديرکل ورزش استان دکتر کريمي اظهلر داشت بسرعت سه کف سالن اسکواش را با استانداردهاي لازم مرمت خواهد کرد تا هيات جديد با قوت مارش را آغاز کند.
دا‌ودي نژاد برادر رييس سال هاي دور اسکواش لرستان بوده و  به عنوان  يک چهره ورزش مطرح ورزشي  در استان فعاليت داردوي پس از تشکر از رييس فدراسيون و مديرکل و اعضاي مجمع اعلام داشت لرستان را با تواني مضاعف در اسکواش کشورم با حمايت و همراهي اعضا مطرح مي کنم .

برچسب ها :