ویژه های خبری

بنا به کزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، با اعلام نتايج ارزيابي عملکرد فصلي فدراسيون اسکواش  استان ها خراسان رضوي به رياست اصغري ، همدان به رياست رباني مهر و کرمان به رياست سرهنگ حسيني توانستند با جمع امتيازات و فعاليت هايي که بيشتر در دوران قرنطينه توسط هيات انجام داده بودند به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم ارزيابي را بخود اختصاص دهند و رييس فدراسيون اين موفقيت را به رساي محترم اين سه هيات تبريک گفت و خ‌اهان ادامه و استمرار توفيقات آنان در حوزه مسوليتشان شد.

برچسب ها :