ویژه های خبری


به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش گلستان، در این جلسه "رضا موسایی" رئیس هیات، گزارشی از اقدامات انجام شده در ماه اخیر را به اطلاع حاضرین در جلسه رساند.

در ادامه، درخصوص اجرایی کردن چشم انداز و برنامه های راهبردی فدراسیون اسکواش، پیگیری توسعه و ایجاد زیرساخت ها ازجمله کورت اسکواش، زمین های پدل و راکتبال بحث و تبادل نظر شد.

همچنین "علی نجفی" دبیر هیات اسکواش استان نیز گزارشی از ثبت نام کلیه ورزشکاران، داوران، مربیان و کادر اجرایی هیات در سامانه مبین ارائه کرد.

در ادامه این جلسه، درخصوص ارتباط ورزشکاران در دوران تعطیلی سالن در ایام بیماری کرونا و شیوه اجرای پروتکل های بهداشتی بحث و تبادل نظر شد.

برچسب ها :