ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش و اعلام سازمان ليگ کليه رقابت هاي هفته آخر و مراسم اختتام به ميزباني باشگاه مهرسان در تهران براي بانوان و باشگاه فولاد آلياژي براي مردان که مقرر بود در پايان تيرماه برگزار شود لغو گرديد.

در اخذ اين تصميم نظرسنجي صورت گرفته از بازيکنان و باشگاه ها، شيوع مجدد ويروس نسبت به ماه قبل ،اولويت  ايمني ورزشکاران و دست اندرکاران، ماهيت ليگ هاي تجمعي در اسکواش، و دودلي ميزبانان و هراس منطقي آنان در برگزاري، دستورالعمل هاي ادارات کل استاني و شرکت توسعه در باشگاه انقلاب ، دخيل بودند

مقرر شد با ارزيابي دقيق کسب نتايج ليگ در بخش  بانوان و مردان طبق مسابقات انجام شده قبلي متعاقبا  رتبه تيم هاي  باشگاهي براي اينکه متضرر نشوند اعلام شود.

برچسب ها :