ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش صبح امروز  از طريق ويديو کنفرانس رييس فدراسيون پزشکي و جمعي از مسولان ستاد کرونا مستقر در فدراسيون پزشکي ورزشي با هماهنگي قبلي با رييس فدراسيون کشورمان ارتباط مجازي گرفتند و فهرست  اقدامات  صورت گرفته توسط مجموعه سکواش کشورمان ارائه شد که مورد توجه فدراسيون پزشکي و اعضاي حاضر در اين ارتباط زنده قرار گرفت بطوري که با کف زدن هاي خود فعاليت های اسکواش را مورد تقدير قرار دادند .

گوشه اي از اين اقدامات بشرح زير بوده است

پيام هاي  دوره اي همراهي به کادر فني و بازيکنان کشور توسط رييس فدراسيون

ضدعفوني روزانه محيط فدراسيون و باشگاه انقلاب

لغو کليه رويدادهاي فيزيکي و تجمعي

به روز رساني تقويم فدراسيون در دوران قرنطينه

شيفتي شدن کارکنان فدراسيون روز ي سه نفر و کاهش ساعات اداري

تقويت دورکاري و انجام امور ارباب رجوع بصورت مجازي

فعال شدن برنامه هاي زنده مجازي در بخش خصوصي و فدراسيون در اينستاگرام

تمرينات پويش در خانه بمانيم توسط مجموعه اسکواش راکتبال و پدل

کسب رتبه برتر فعاليت هاي فرهنگي و هشدار دهنده مجازي در 9 فدراسيون کشور

انجام رويدادهاي دو نفره و انفرادي در انتخابي هاي باشگاهي و ملي

لغو هفته آخر ليگ هاي فدراسيون بدليل رعايت فاصله فيزيکي

برقراري جلسات مجازي با مسولان

تهيه ويديوهاي آگاهي دهنده

مسابقه کشوري کرونا و ورزش

اهداي خون توسط مسولان فدراسيون در تيرماه

راه اندازي شرايط تهويه اتاق هاي فدراسيون و باشگاه انقلاب

گوشه اي از اين اقدامات پيشگيرانه بود.