ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش به نقل از امور بين الملل فدراسيون ، روز 19 مهر را فدراسيون جهاني به عنوان روز جهاني اسکواش به کشورهاي جهان اعلام کرد.فدراسيون اسکواش به کميته فرهنگي فدراسيون ماموريت داد که در ايران روز جهاني اسکواش را با روز ملي اسکواش و هفته تربيت بدني و ورزش و برگزاري مراسم براي خانواده اين رشته را در دستور کار قرار داده و گزارش اقدامات صورت گرفته به وزارت ورزش و فدراسيون جهاني ارسال شود.