ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، امروز طي نشستي با حضور رييس فدراسيون خانم دکتر سميه سهرابي پس از استماع بيانات مسعود سليماني، اعلام آمادگي خود را قبول نايب رييسي انجمن پدل را اعلام کرد.
در اين نشست رييس انجمن پدل توضيحاتي درباره مخاطبين پدل و ورزش پدل به سهرابيان ارائه داد و اظهار داشت مسوليت بانوان انجمن ماموريت خطيري است که ضمن حضور در جلسات و ارائه و انتقال و دفاع از نقطه نظرات نیاز به تلاش جدی دارد.

وي اعلام کرد: انتظار داريم که نايب رييس بانوان انجمن پاسخگوي مطالبات اين بخش از انجمن  بوده تا هر چه که در انجمن و يا در تشکيلات بالاسري انجمن که همانا فدراسيون است تعاملي خوب با نايب رييس امور بانوان فدراسيون و مشاور عالي بانوان فدراسيون خانم ها دکتر شهربانيان و دکتر شيرزاد برقرار گردد تا مثلت مديريتي ايجاد شده بتواند حوزه بانوان را بيش از گذشته تقويت و به آن اهميت داده شود.

دکتر سهرابي ضمن قدرداني از رييس فدراسيون و توضيحات رييس انجمن پدل کشورمان اعلام داشت بدليل تجاربي که در فدراسيون هاي مختلف و بخش خصوصي دارد  و با همکاري و مشارکت همه بانواني که دلشان براي رشته مهيج پدل مي تپد نهايت تلاش خود را در پيشبرد اهداف فدراسيون و انجمن انجام خواهد داد و پس از اينکه متوجه شدم که فدراسيون و نهابتا انجمن به عنوان  يکي از  کانديدهاي اين جايگاه مرا در نظر گرفته اند مطالعات زيادي از طريق دوستان و مربيان و سايت فدراسيون و افراد مطلع راجع به پدل و انجمن و افرادي که در آينده بايد با آن ها اخداف مشترکي را دنبال کنيم داشتم و در اين حلسه با آگاهي حضور پيدا مردم و خرسند خواهم شد تا بتوانم کمکي به بانوان اين رسته در تهران و کل مناطق ايران در گسترش و ساماندهي آن داشته باشم.
مسعود سليماني رييس فدراسيون اسکواش در پايان از زحمات دکتر حميده ابريشم کار نايب رييس پيشين بانوان انجمن پدل تشکر کرد.

برچسب ها :