ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدرسيون اسکواش با توجه به اعلام قبلي به هيات هاي استاني و بازيکناني که توسط کادر فني تيم هاي ملي دختران و پسران براي حضور در رقابت هاي تيمي قهرماني آسيا در هنگ کنگ به فدراسيون معرفي شده اند ، با توجه به پايان زمان تحويل مدارک زير توسط بازيکنان به فدراسيون اسکواش ، رييس فدراسيون کشورمان با اعلام  اينکه قبل از اينکه افراد يک بازيکن ملي باشند و يا مقام آور باشند آنچه براي فدراسيون حائز اهميت است احترام به قوانين و انضباط و جديت در ماموريتي است که انتقال داده مي شود بر اين اساس تا روز شنبه به کادر فني زمان داده شد تا  ليست جديد نفرات را جايگزين بازيکناني که  مدارک درخواستي فدراسيون را تکميل و ارسال نکرده اند، شوند.

مدارک درخواستي شامل( ثبت نام در سامانه غربالگري فدراسيون پزشکي،کارت عضويت جديد و بروز شده از سامانه  آيوپارس، کارت بيمه ورزشي سال 1399، ثبت نام در سامانه مبين وزارت ورزش و جوانان، و کپي کارت ملي ) بوده است.