ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، امروز فانتاين رييس فرانسوي الاصل فدراسيون جهاني اسکواش در پيامي اقدامات فدراسيون اسکواش ايران را قابل تقدير و در شرايط حاضر ناباورانه خواند.وي در پيام خود خطاب به رييس فدراسيون کشورمان عنوان کرد در اين روزهاي عجيب ، دريافت اخبار مثبت از ايران قابل پيش بيني نبود و اين نشان دهنده رشد و توسعه اي پيوسته در اسکواش کشورتان است و تاييدي بر استراتژي و برنامه ريزي صحيح فدراسيون اسکواش ايران است.ديدن پتانسيل بالاي شما در آن قسمت از جهان ، مشوق ما در فدراسيون جهاني است.و در ادامه افتتاح مجموعه استاندارد اسکواش در بيرجند را با نام خليج فارس تبريک گفت و افزود فدراسيون جهاني از شما و فعاليت هاي تان حمايتي همه جانبه  مي کند و منتظر ديدارتان در اجلاس جهاني پيش رو در موناکو هستيم.

در همين ارتباط مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان،  در پاسخ به اين ابراز لطف به مجموعه اسکواش ايران توسط رييس فدراسيون جهاني در پيامي ضمن تشکر از اينکه اقدامات کشورهاي عضو را رصد مي کنند از وي دعوت کرد تا به عنوان ميهمان پس از عادي شدن شرايط بيماري به ايران سفر نمايد و با مسولان عاليرتبه وزارت ورزش و کميته ملي المپيک ديار نموده که اين ملاقات در اعتلا و رشد جهشي اسکواش در جمهوري اسلامي ايران بسيار تاثيرگذار خواهد بود.