ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش دکتر رضا صالحي اميري رييس کميته ملي المپيک ايران در پیامی خطاب به رييس فدراسيون کشورمان از عملکرد و اقدامات صورت گرفته و نگاه برنامه محور اين فدراسيون براي حصول به  اهداف پيش رو تقدير نمود.

وي پس از رويت پيام رييس فدراسيون جهاني اسکواش اعلام نمود: ما به شما و همکاران خوب شما ايمان داريم.

مسعود سليماني رييس فدراسيون مراتب قدرداني خود را بواسطه نگاه مديريتي دکتر صالحي اميري در پاسخ به پيام هاي ايشان ابراز نمود.