ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، بيرجند مرکز استان خراسان جنوبي توسط رشته کوههاي زيادي احاطه شده است و  بند دره بيرجند از مناطق ديدني و سدي قديمي در ميان رشته کوه هاي باغران اين شهر است و محليبراي گذراندن اوقات فراغت شهروندان زيادي است که پس  از کار ،  براي گذراندن ساعاتي خوش همراه با خانواده را بخود جذب مي کند .در ورودي اين محل بدستور استاندار استان سايت ورزشي و تفريحي پيش بيني شده که با رايزني رييس هيات اسکواش استان در اين سايت دو زمين استاندارد پدل جانمايي شده که با عنايت استانداري استان در احداث سايت ورزشي و دو زمين پدل تاکيد شده است و با اتمام و افتتاح اين زمين ها بار ديگر هيات استان توان رايزني و اولويت دهي در مسوليتي را که تقبل کرده را در استان هاي کشور به رخ مي کشد و بيرجند را پس از دريافت مجور فعاليت هاي آکادميک اسکواش به پايگاهي براي اردوهاي ملي پدليست هاي کشورمان مبدل خواهد کرد. طبق اخبار رسيده استاندار استان در سرعت بخشي به عمليات احداث سايت تاکيد و امور اجرايي در حال انجام است.