ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، بر اين اساس شهرداري تهران در چهار منطقه سرخه حصار و پارک‌ ولايت و پوستان آزادگان و غرب تهران چهار پايگاه ورزشي پيش بيني کرده است که ورزش هاي راکتي تحت پوشش فدراسيون اسکواش مي توانند در اين سايت هاي ورزشي مورد حمايت شهرداري تهران قرار گيرند.

همچنين بر اساس اين توافق مقرر شد سال اسکواش منطقه ۱۸ تهران  با تغيير کاربري براي انجام‌فعاليت  هاي اسکواش مجددا  مورد استفاده اين ورزش قرار گيرد و با پي گيري دکتر محسني سالن شيشه اي بوستان مهرگان خيابان نخل در منطقه يک تهران احيا و براي ورزش اسکواش در اختيار شهروندان قرار گيرد.

در همين ارتباط مقرر شد با يک برنامه زمانيندي شده مديران ورزش مناطق شهرداري تهران براي اشنايي بيشتر با سه ورزش راکتي  و  عملي شدن  احداث کورت هاي اسکواش و زمين هاي پدل در پايتخت با هماهنگي سازمان‌ورزش شهرداري در مجموعه ورزشي انقلاب گردهم آمده و اين ورزش ها را تجربه ميداني نمايند.