ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي دکتر مازندراني رييس انجمن اسکواش وزارت آموزش و پرورش و دکتر علي آبادي رييس کميته دانش آموزي فدراسيون اسکواش با مسعود سليماني رييس فدراسيون اسکواش ديدار و در خصوص علايق مشترک در حصوي به چشم انداز ترسيمي در حوزه فعاليت هاي دانش آموزي و دو مجموعه اسکواش به عنوان مرکز و پايگاه دائمي آکادمي دانش آموزي کشور در استان هاي گلستان و گيلان تاکيد شد.و عنوان گرديد بزودي از فعالان انجمن هاي استاني با اهداي لوح سپاس از دو فدراسيون اسکواش و فدراسيون ورزش دانش آموزي بواسطه پويايي در توسعه سه ورزش راکتي در حوزه مسوليت آنان تقدير مي شود.