ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، براي نخستين بار است که فدراسيون جهاني اسکواش از اقداماتي که فدراسيون اسکواش کشورمان با همکاري دست اندرکاران دولتي و بخش خصوصي در حال انجام است با تشريح برنامه ها و فعاليت هايي که در مسير اعتلاي اسکواش در ايران صورت مي گيرد اظهار خرسندي کرد و آن را الگو و نمونه خوبي براي ترسيم مسير درست توسعه اسکواش در کشورها دانست ، اشاره به افتتاح مجموعه استاندارد اسکواش در بيرجند با حضور وزير ورزش و جوانان در شرايط عجيب فعلي و بخصوص نامگذاري آن بنام خليج فارس در حالي که  توسط کشورهاي زيادي مشاهده مي شود از ديگر نقاط  مهم اين موفقيت محسوب مي شو.