ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش مسعود سليماني رييس فدراسيون به همراه امير عزيزي پور دبير و خانم دکتر شهربانيان  نايب رييس بانوان فدراسيون و آمنه رمضاني نژاد صادق خزانه دار در نشستي که با حضور دکتر علي نژاد معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي و خانم دکتر فرامرزيان معاون پشتيباني و منابع و خانم دکتر فرهادي زاد معاون ورزش بانوان و دکتر احمدي معاون توسعه  ورزش همگاني و فرهنگي و آموزش  وزارت ورزش ، دکتر بني تميم مديرکل دفتر همگاني و موسوي مديرکل دفتر ورزش  بانوان و حجتي مديرکل ورزش روستايي و دکتر رنگرز مديرکل دفتر استعداديابي وزارت ورزش در سالن کنفرانس حوزه وزير برگزار شد شرکت نمودند ، در اين نشست محورهاي تفاهم نامه مالي في مابين وزارت ورزش و فدراسيون اسکواش با دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت ورزش و اعلام رضايت معاونين وزير از عملکرد فدراسيون اسکواش که با  ارايه گزارش رييس فدراسيون کشورمان در خصوص عملکرد و فعاليت ها ي سال قبل و برنامه هاي پيش رو و جذب منابع نقدي و غير نقدي توسط فدراسيون تا پايان سال جاري و تشکر رييس فدراسيون از عنايات معاونين محترم اين وزارتخانه به مجموعه اسکواش و تشريع عملکرد مالي فدراسيون توسط خزانه دار و اعلام اينکه فدراسيون اسکواش نگاه جنسيتي به موضوعات ندارد و صرفا برنامه هاي خلاق را حمايت مي کند ، همراه بود ، با رضايت معاونين وزير و مديران کل حوزه هاي وزارتي از روند مديريت عملکرد در فدراسيون اسکواش اعلام شد در صورت تخصيص منابع دولتي به وزارت ورزش و تلاش مجموعه اسکواش کشور در جذب منابع بخش خصوصي در توسعه زيرساخت هاي سه ورزش راکتي به عنوان منابع قابل قبول ، منابع  کمکي پيش بيني شده در تفاهم نامه مالي وزارت ورزش با رشد 20 درصدي نسبت به سال قبل به فدراسيون اسکواش تعلق خواهد گرفت .

در همين ارتباط مقرر شد تا با هماهنگي دکتر نقي زاده معاون پارلماني و امور استان ها با هماهنگي قبلي مسولان فدراسيون با همراهي معاون امور مجلس وزارت ورزش ملاقاتي در صحن مجلس با نمايندگان محترم صورت گيرد تا بتوان از اعتبارات کمکي و حمايتي حوزه ورزش بتواند فدراسيون اسکواش بهره مند شود.