ویژه های خبری

 اين نشست که با حضور حسين شيرازي مقدم (رئيس هيئت) ، دکتر ايمان قرباني ، مهندس عليرضا زيني وند ، مهندس سيد مجيد ميرهاشمي و علي اسعدي راد (اعضاي هيئت رئيسه ) برگزار گرديد ابتدا در خصوص اقدامات صورت گرفته در هيئت اسکواش جنوب شرق تهران گزارشي ارائه گرديد.

حسين شيرازي مقدم (رئيس هيئت اسکواش جنوب شرق) ضمن خير مقدم به اعضاي هيئت رئيسه گزارشي از اقدامات جاري هيئت را بيان نمود.
رئيس هيئت اسکواش جنوب شرق تهران طي سخناني که در قالب گزارش ارائه گرديد :  به ديدار با مسئولين ورزشي از جمله اداره ورزش و جوانان ، هيئت استان تهران و شهرداري ها  به جهت مشارکت و همکاري  جهت گسترش رشته اسکواش ، اقدامات فرهنگي و  جهادي هيئت و…اشاره داشت.
در ادامه حسين شيرازي مقدم گفت: براي ساخت مجموعه اسکواش در حوزه جنوب شرق درحال مذاکره هستيم و قصد داريم با حمايت اداره ورزش و جوانان جنوب شرق و هيئت اسکواش استان تهران در اين راستا اقدام شايسته اي انجام گيرد.
وي افزود بنا داريم ماهنامه تخصصي هيئت اسکواش جنوب شرق را راه اندازيم نماييم.
همچنين دکتر ايمان قرباني از همه تلاش هاي صورت گرفته مسئولين هيئت قدرداني کرد و بر ادامه ي فعاليت هاي جهادي و کمک گرفتن از شهرداري ها نيز به جهت توسعه اين ورزش تاکيد کردند.
مهندس عليرضا زيني وند نيز اقدامات صورت گرفته در هيئت اسکواش جنوب شرق را ستودني دانست و ضمن تشکر از همه عوامل اين هيئت بر پيگيري هاي بيشتر جهت ساخت مجموعه اسکواش اين حوزه تاکيد کردند.
مهندس سيد مجيد ميرهاشمي نيز ضمن ارائه طرح ساخت يک مجموعه مجهز اسکواش ، بيان داشت تلاش خواهيم کرد با هماهنگي رئيس هيئت در راستاي ساخت  مجموعه هاي مجهز اسکواش قدم برداريم. وي همچنين از جهادگران جهادي هيئت نيز در ايام مبارزه با ويروس کرونا تشکر نمود.
علي اسعدي راد نيز با تشکر از فعاليت هاي هيئت ، نقطه نظرات خود را در خصوص موارد مطرح شده در اين نشست بيان و از همه اعضاي هيئت اسکواش جنوب شرق تهران به پاس تلاش براي پيشبرد اهداف اين هيئت قدرداني کرد.
در پايان نيز مقرر شد رئيس هيئت با همراهي اعضاي هيئت رئيسه نشست هايي با مسئولين اداره ورزش و جوانان ، هيئت استان ، شهرداري ها و آموزش و پرورش جهت گسترش و توسعه رشته هاي اسکواش ، پدل و راکت بال داشته باشند.

برچسب ها :