ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، به نقل از کميته آموزش و توسعه منابع انساني فدراسيون دوره بازآموزي مربيان اسکواش کشورمان که مدت دو سال از اعتبار صدور آن گذشته  است بایستی بصورت مجازي که در 24و25 مهرماه جاري برگزار مي شود، حضوری شایسته داشته باشند  تا گواهینامه معتبر دو امضا وزارت ورزش و جوانان خود را و در صورت تمایل کارت تمدید شده مربی گری خود را دریافت نمایند و ثبت نام از طریق سامانه آیوپارس امکان پذیر است.

و همچنین دوره مربي گري سطح دو ملي براي دارندگان کارت مربي گري سطح يک در 7 و 8 و 9 آبان بصورت مجازي برگزار مي شودکه علاقمندان مي توانند اژ طريق سامانه آيوپارس از روز چهارشنبه ۲۶ شهريورماه سالجاري به مدت ده روز ثبت نام نمايند.

مدارک کامل دوره براي شرکت در دوره های مجازي بازآموزی و مربی گری سطح 2 اسکواشبشرح زیر است :

 

ثبت نام در سامانه آيوپارس (کارت عضویت معتبر ، کارت بیمه سال)
ثبت اطلاعات فردي خود  در سامانه مبين از ورودي سايت رسمي فدراسيون اسکواش

دوره های بازآموزي 30 نفره ، دو روز  تعیین شده است  و پس از گذراندن دوره  بازآموزی ، شرکت کنندگان مفتخر به دریافت گواهینامه رسمی دو امضا مربی گری رشته از سوی وزارت ورزش  و جوانان

می شوند.( در صورت تمایل هر فرد کارت مربی گری جدید با پرداخت هزینه جداگانه برای صدور کارت مربی گری تمدید و صادر می شود )

 دوره مربي گري سطح دو 3 روز تعيين گرديده است

اطلاعات تکميلي را از آموزش فدراسيون کسب نماييد.…