ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، دوره مديريت علمي بدنسازي تيم هاي ملي رشته هاي ورزشي زير نظر کميته ملي المپيک در آکادمي ملي المپيک افتتاح شد
در اين دوره صد مربي مطرح فدراسيون هاي ورزشي از ورزش هاي مختلف حضور دارند که  در يک بازه زماني دراز مدت مطالب دوره به شرکت کنندگان انتقال مي يابد و شرکت کنندگان مفتخر به گواهينانه مديريت علمي بدنسازي از کميته ملي المپيک خواهند شد
از سوي  فدراسيون کشورمان خانم ها دکتر سهرابي نايب رييس انجمن پدل ، فاطمه سادات حيدري سرمربي تيم ملي اسکواش ، پرند دولتي زاده مربي تيم ملي اسکواش و سهيلا حيدرزادي دبير  و مربي کميته راکتبال در اين دوره  معرفي و حضوري فعال دارند.