ویژه های خبری

برگزاري جلسه به منظور افزایش تعامل دانشگاه شيراز و هيات اسکواش فارس

جلسه جهت افزایش تعامل بین دانشگاه شيراز و هيات اسکواش فارس با حضور دکتر همتي عضو هيات رئيسه فدراسيون اسکواش ،دکتر عبدالهي مدير تربيت بدني دانشگاه شيراز و دکتر ميرحسيني رئيس هيات اسکواش فارس برگزار گرديد.  دانشگاه شیراز  در سال 1383به به دلیل دارا بودن کورت های اسکواش عنوان اولین متولی و بنیانگذار این رشته ورزشی اسکواش در شيراز مطرح شد و  همچنین جمعیت جوان دانشجو و نوع خدمات این دانشگاه به این جمعیت و سایر افراد جامعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.از لحاظ آموزشی نیز اسکواش می تواند به  عنوان یکی از واحد های عملی تخصصی جهت دانشجویان رشته تربیت بدنی مورد توجه قرار گیرد.  وجود چندین زمین تنیس در دانشگاه شیراز می تواند زمینه راه اندازی رشته ورزشی جدید پدل در این دانشگاه و استان فارس را مهیا نماید .

با توجه به اینکه دکتر عبدالهی دارای تخصص مدیریت ورزشی می باشند و نیز ریاست هیات ورزشهای دانشگاهی استان فارس را بر عهده دارند، می توان گامهای محکمتری درافزایش تعاملات با این دانشگاه و همچنین  آشنایی و جذب دانشجویان به این رشته ورزشی برداشت.این جلسات تا انعقاد تفاهم نامه اصلی بین هیات اسکواش فارس و دانشگاه شیراز ادامه خواهد داشت.

برچسب ها :