ویژه های خبری

لازم بذکر است برخی از مدرسین فدراسیون اسکواش در خارج از کشور و برخی از مدرسین فدراسیون پس از اعلام منابع بیرونی در جدول مدرسین لحاظ می شوند.              

 

      مدرسین دوره های مربیگری  فدراسیون اسکواش

سطح مدرس

استان

نام و نام خانوادگی

ردیف

 
 

سطح 1و2و3

تهران

مسعود قره ضیاالدینی

1

 

سطح 1

تهران(مرکزی)

وحید فتحی

2

 

کمک مدرس

تهران(کیش)

مرتضی جودی

3

 

سطح 1

کیش

علی کتابفروش

4

 

کمک مدرس

فارس

امیر حسین مزارعی

5

 

سطح 1

فارس

محمد مهدی حسن پور

6

 

سطح 1

تهران(کرانشاه)

اشکان منصوری نژاد

7

 

سطح 1و2

اصفهان

علیرضا ناظم

8

 

سطح 1و2

تهرا(کرمانشاه)

محمد نوید سپری

9

 

کمک مدرس

خراسان جنوبی

محمدرضا خراشادیزاده

10

 

کمک مدرس

خراسان رضوی

پوریا لطفعلی

11

 

سطح 1

آذربایجان شرقی

هادی شمس القرایی

12

 

سطح 1

گیلان

محمدرضا بردبار

13

 

سطح 1

گیلان

میرشجاع بها

14

 

کمک مدرس

البرز

نسرین نیکنام

15

 

سطح 1و2و کمک مدرس3

تهران

پرند دولتی زاده

16

 

کمک مدرس

اصفهان

شقایق حافظی قلمرون

17

 

سطح 1

فارس

غزاله قدومی زاده

18

 

کمک مدرس

اصفهان

ساناز شاهنگ فرد

19

 

کمک مدرس

تهران

ماهرخ رشوند

20

 

سطح 1و2

تهران

نجمه السادات کاشفی

21

 

سطح 1و2

تهران

ریحانه حبیب پور

22

 

سطح 1

اصفهان

الهه مولادوست

23

 

 

 
 

 

 

 

 

کمک مدرس

البرز

مریم رحیمی

24

 

 

سطح 1

گیلان

نازلی امانی پور

25

 

 

کمک مدرس

تهران

شقایق اسمعیلی

26

 

 

سطح 1

گلستان

اشکان اتحادی

27

 

 

سطح 1و2و کمک مدرس3

تهران

الهام رمضانی

28

 

 

کمک مدرس

کردستان

بهداد گل محمدی

29

 

 

سطح 1

آذربایجان غربی

ایرج قنبری

30

 

 

سطح 1و2و کمک مدرس3

تهران

فاطمه السادات حیدری

31

 

 

سطح 1و2و کمک مدرس3

فارس

مهدی مختاری

32

 

 

سطح 1و2

یزد

مصطفی خوبیاری

33

 

 

سطح 1و2و کمک مدرس3

تهران

مستانه کرمپور

34

 

 

سطح 1 و کمک مدرس 3

یزد

مجید روحانی

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرسین مربی گری انجمن پدل فدراسیون اسکواش

 

 

سطح مدرس

استان

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

 

 

سطح 1و2و3

تهران

امیر عزیزی پور

1

 

 

سطح1و2و کمک مدرس 3

تهران

یاور طالبی

2

 

 

عمومی

تهران

حمیدرضا سربازی

3

 

 

عمومی

تهران

امیرحسین موسوی

4

 

 
           

 

 

مدرسین راکتبال فدراسیون اسکواش

 

 

سطح مدرس

استان

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

 

 

سطح 1

تهران

سیمین کریمی

1

 

 

سطح 1

تهران

سهیلا حیدری زاد

2

 

 

سطح 1

تهران

سعیده محبی

3

 

 

سطح 1

البرز

محمدرضا  بهروزنیا

4

 

 

مدرسین داوری فدراسیون اسکواش و انجمن پدل

سطح

استان

نام و نام خانوادگی

ردیف

ملی

عمومی

*

*

فارس(ارزیاب)

مهدی مختاری

1

*

*

تهران

مسعود قره ضیاالدینی

2

*

*

تهران

الهام رمضانی

3

*

*

تهران

نجمه السادات کاشفی

4

*

*

خراسان رضوی

پوریا عیسی پور

5

-

*

مرکزی

رامین مجیدی

6

-

*

سمنان

سید محمد سجاد ذوالفقاری

7

*

*

تهران

وزیر جهان یوسف زهی

8

*

*

یزد

مصطفی خوبیاری

9

پدل

تهران

امیرحسین موسوی

10