ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش نخستين تجربه برگزاري مسابقات مجازي اسکواش توسط کميته مسابقات فدراسيون موفق بود و وهر دوماه يکبار اين مسابقات بصورت کشوري برگزار مي شود در اين رقابت ها به نفرات بزرگسال  کسب مقام اول راکت و کوله پشتي و حکم قهرماني به نفرات دوم و سوم بزرگسال  راکت اسکواش و حکم قهرماني و در بخش نوجوانان به نفرات اول راکت و حکم قهرماني و نفرات دوم و سوم عينک مخصوص اسکواش و حکم قهرماني و بخ 4 پديده آينده دار اسکواش در استان ها راکت و عينک و تقديرنامه در نظر گرفته شد که تا پايان هفته بازيکنان مي توانند با مراجعه به دفاتر هيات هاي استان خود موارد اعلام شده را تحويل يا طي مراسمي توسط هيات به آن ها اهدا شود.