ویژه های خبری

بعد از برگزاری جلسه رئیس هیات اسکواش استان همدان  با معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش استان در ماه گذشته  با هدف بررسی راه اندازی مشترک ورزش پدل در شهر همدان  و با هماهنگی انجام شده امروز نایب رئیس بانوان  هیات و مسئول کمیته دانش آموزی  و کمیته پدل هیات اسکواش استان از مجموعه های ورزشی برنا شهرک فرهنگیان و شهرک بهشتی بازدید به عمل آمد تا با هماهنگی و مشارکت دو مجموعه  اولین زمین پدل شهر همدان راه اندازی شود .
پدل از رشته های پرهیجان و بانشاط است که تاکنون در تعداد محدودی از استان های کشور راه اندازی شده است و یکی از برنامه های هیات  اسکواش استان همدان راه اندازی زمین پدل است که در حال پیگیری است .

برچسب ها :