ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش همدان ، در نشست مهندس صوفی شهردار همدان و ربانی مهر رئیس هیات اسکواش استان بر همکاری دو جانبه شهرداری و هیات اسکواش و توسعه ورزش اسکواش در شهر همدان تاکید شد.

مهندس صوفی شهردار همدان در این نشست گفت: شهرداری همدان از حوزه ورزش حمایت می کند و سعی می کنیم در برنامه های در دست اجرا نگاه ویژه ای به ورزش اسکواش داشته باشیم و قول می دهیم سه کورت اسکواش در سه پارک مردم، پارک گلستان و پارک پرواز جهت فرهنگ سازی ورزش اسکواش ایجاد کنیم.
ربانی مهر رئیس هیات اسکواش استان در این دیدار ضمن تقدیر از همکاری خوب شهرداری و باشگاه فرهنگی ورزشی در جهت همکاری و تعامل خوب با هیات اسکواش گفت : 
اسکواش یک ورزش پرهیجان وبا نشاط و دارای مخاطبان زیادی بالاخص از قشر جوان    است و از شهرداری انتظار داریم همکاری ها همچون گذشته ادامه داشته باشد و ورزش اسکواش را در حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه حمایت کنند .
رئیس هیات اسکواش استان گفت :راه اندازی کورت های اسکواش در پارک های  بزرگ شهر کمک بزرگی به معرفی این رشته ورزشی و جذب مخاطب دارد و هم اکنون یکی از اولویت های هیات معرفی اسکواش و استعدادیابی و آموزش است که با همکاری شهرداری می توان کارهای بزرگی در این زمینه انجام داد.
در این دیدار بر حل مشکل ورودی ورزشکاران سالن حجاب و ایجاد سه کورت در پارک های بزرگ شهر از جمله پارک مردم، پارک گلستان و پارک پرواز توافق شده است.