ویژه های خبری

🔹پس از موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان گيلان با تغيير کاربري استخر صلاحکار به مجموعه سالن ورزش هاي راکتي در رشت و تامين اعتبار به مبلغ سيصد ميليون تومان از طريق کميته برنامه ريزي شهرستان رشت، با توجه به شرايط خاص کشور در شروع و اتمام پروژه هاي مختلف اين موضوع شامل حال سالن مذکور هم گرديد.

مطابق با قوانين بودجه سنواتي و دستورالعمل هاي مربوطه مشکلاتي در مبادله موافقت نامه پروژه مذکور بوجود آمد.

براي حل اين مشکل آقاي فرمند رييس هيات اسکواش گيلان با آقاي دقيق مدير کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان گيلان جلسه اي برگزار نمودند که براي رسيدن به راهکاري قانوني در رفع مشکلات موجود ضمن افزايش اعتبار پروژه، مبادله موافقت  نامه نيز طي هفته آينده انجام خواهد شد.تا رسما اين پروژه در برنامه توسعه ورزش دانش آموزي قرار گيرد.

آقاي فرمند ضمن تشکر از آقاي دقيق جهت مساعدت در اين خصوص از ايشان و مجموعه

همکارانشان دعوت کردند تا پس از رفع مشکلات مربوط به ويروس کرونا و شروع فعاليت و بازگشايي سالن هيات اسکواش ، خود و فرزندانشان بهره مند گردند.

روابط عمومي هيات اسکواش استان _ گيلان 

برچسب ها :