ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي هيئت اسکواش استان کرمانشاه جلسه هم انديشي اعضاءهيئت با حضور آقاي خسروي رئيس، خانم دکتر نجفي نايب رئيس و آقاي بهمني دبير هيئت در محل هيات اسکواش برگزار شد. در اين جلسه اعضاء به بررسي عملکرد شش ماهه نخست سال و برنامه هاي که در ماههاي آينده باتوجه به شرايط کرونا وجود دارد و نحوه اجراي آن و چگونگي تبديل تهديد کرونا به فرصت به بحث و تبادل نظر پرداختند. در اين جلسه با توجه به شيوع و همه گيري ويروس  منحوس که تمامي برنامه هاي هياتهاي ورزشي را تحت تاثير قرار داده است ،بنابر اين در  اين برحه از زمان با فعاليت در فضاي مجازي و ارائه مطالب اختصاصي اسکواش در جهت معرفي ، آموزش و بيشتر شناساندن  اين رشته ورزشي اهتمام لازم بعمل آيد ،

در اين جلسه  اعضا همچنين  در مورد چگونگي رعايت پروتکلهاي بهداشتي و فعاليتهاي هيئت در زمان محدوديتهاي ستاد کرونا و کاهش ساعت فعاليت هيئت و چگونگي فعاليت کميته هاي مختلف هيئت تصميم گيري و به کميته ها اعلام شده است

برچسب ها :