ویژه های خبری

 به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان اردبیل، هيات اسکواش استان اردبيل با سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اردبيل برای ایجاد زیر ساخت های ورزش اسکواش در منطقه نمونه شورابیل تشکیل جلسه دادند و نقاط مورد نظر پیشنهادی احصا شده برای راه اندازی ساخت کورت ورزش اسکواش استاندار شیشه ای به همراه نقشه ساخت به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل ارایه گردید. و مقرر شد در ادامه فرایند ساخت پس از تصویب اعضاء شورای اسلامی و شهرداری اردبیل با نظارت فنی مهندسی فدراسیون و هیات اسکواش استان اردبیل انجام پذیرد. در این نشست رئیس هیات اسکواش استان، علی ساجدی از همت مجموعه شهرداری و اعضاء شورای اسلامی به منظور تهیه زیرساخت های ورزشی لازم در منطقه نمونه گردشگری شورابیل تقدیر و تشکر کرد.

برچسب ها :