ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي هيات اسکواش استان کردستان در اين جلسه که در محل معاونت ورزش وسلامت اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد که حاضرين جلسه گل محمدي رياست هيات استان ، محبتي دبير هيات ، خوشگوار معاونت ورزش و سلامت اداره کل آموزش و پرورش و منتظري رييس اداره تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي اداره کل آموزش و پرورش بودند.در اين‌جلسه ضمن تحويل کارت هاي مربي گري اسکواش معلمين در دوره بهمن ماه سال گذشته  ، برنامه ريزي گرديد تحت عنوان پويش ورزشي در دوران کرونا تمامي مربيان جديد که در دوره مربيگري قبل شرکت کردند ، هرکدام يک الي دو ورزشکار دانش آموز را به صورت تخصصي جهت رشته اسکواش تحت حمايت و آموزش خود قرار دهند که مقرر شد در قدم اول به توليد محتواي رسانه اي در نرم افزار شاد بپردازند.

برچسب ها :