ویژه های خبری

 به منظور توسعه و گسترش ورزش اسکواش ذر سطح حوزه جنوب شرق ، حسين شيرازي مقدم (رئيس هيئت اسکواش جنوب شرق ) با همراهي مهندس سيد مجيد ميرهاشمي و مهندس مرضيه احمد  (اعضاي هيأت رئيسه هيئت اسکواش جنوب شرق) به ديدار دکتر مصطفي پور (شهردار منطقه ۱۴) رفته و با ايشان به گفتگو پرداختند.

 
در اين ديدار صميمي که در دفتر شهردار منطقه دارالمومنين تهران انجام پذيرفت ، طرح مدنظر ساخت و احداث مجموعه اسکواش با مشارکت هيئت اسکواش جنوب شرق و شهرداري اين منطقه بيان و مورد بررسي قرار گرفت که با استقبال و موافقت دکتر مصطفي پور نيز همراه گرديد.
 
طي اين ديدار مقرر گرديد بزودي از طرف شهرداري زمين هاي مدنظر به هيات اسکواش جنوب شرق معرفي تا مراحل بازديد و اقدامات لازم صورت پذيرد.
 
همچنين در اين نشست دکتر تيموري (معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه ۱۴) ومحسن بهدوز (مسئول ورزش آقايان شهرداري منطقه ۱۴) شرکت داشتند.