ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش . شنبه ۱۵ مهرماه جاري اجلاس انتخابات  رييس فدراسيون جهاني اسکواش بصورت مجازي برگزار مي شود خانم زينا از انگلستان و  فانتاين  از فرانسه رقابتي نزديک خواهند داشت. از دو ماه قبل اين دو رييس فرانسوي و انکليسي رايزني و تبليغات خود را در کشورهاي عضو آغاز کرده اند و  در همين راستا هر يک  از کانديداها در ايميلي به رييس فدراسيون کشورمان خواهان حمايت از خود شده  اند.
مسعود سليماني رييس فدراسيون ايران در پاسخ به ايميل انکلستان اعلام نمود از سال ها قبل با روحيات و نوع مديريت شما آشنايي دارم و گزينه مناسبي براي هدايت فدراسيون حهاني هستيد و در پاسخ به فانتاين اعلام نمود که  ايران همواره روابط  خوبي با فرانسه داشته و فدراسيون جهاني هم از زمان مسوليت شما در مسير خوبي قرار گرفته است ، بنابراين ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۵ آذر ماه جاري  به وقت ايران اين انتخابات  در اجلاس بصورت  مجازي  برگزار مي شود.