ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، اسامي نفرات برتر پسران نوجوان و جوان اسکواش کشورمان توسط کادر فني تيم هاي ملي اعلام و به اردوي ملي بصورت مقطعي و براي ايمني ورزشکاران با تعداد محدود و بصورت سه نفره به مجموعه ورزشي انقلاب محل تمرينات تيم هاي ملي دعوت شدند ، در نخستين روز اردو دبير فدراسيون امير عزيزي پور در محل اردو حاضر شد و پيام فدراسيون را به ملي پوشان که تمرکز و توجه فدراسيون اسکواش قبل از هر چيزي به حفظ ارزش ها و اخلاق مي باشد از ملي پوشان خواست با تمرکز زياد  از اردوهاي مقطعي و اطلاعات کادر فني نهايت استفاده را در ارتقاي مهارت هاي خود ببرند

سرمربي تيم هاي ملي مسعود قره ضياالديني و در هفته اول با همراهي نويد سپري و مدير تيم هاي ملي مهدي رهنما مرحله اول اردو را نظارت مي کنند.